Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

A SEISSENSCHMIDT GmbH nevében örömmel fogadjuk látogatását honlapunkon, valamint érdeklődését vállalatunk, termékeink és szolgáltatásaink iránt. Számunkra fontos az Ön személyes adatainak védelme és szeretnénk, hogy biztonságban érezze magát internetes honlapjaink látogatása közben.

Az alábbiakban azt ismertetjük, hogy honlapunk látogatása során milyen információkat rögzítünk és hogy ezeket hogyan használjuk fel.

 

Személyes adatok

Személyes adatnak minősül minden, egy meghatározott vagy meghatározható természetes személy személyes vagy tárgyi viszonyaira vonatkozó egyedi adat. Olyan információk tartoznak ebbe a körbe, mint például az Ön tényleges neve, címe, telefonszáma és születési időpontja.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az információk, amelyeket nem lehet közvetlen kapcsolatba hozni az Ön tényleges személyével – mint például a kedvelt honlapjainak címét vagy egy oldal felhasználóinak számát.

 

Személyes adatok rögzítése és feldolgozása

Honlapunk felkeresése során webszerverünk a rendszer biztonsága érdekében az alapbeállításnak megfelelően átmenetileg tárolja a honlapra irányuló megkeresést küldő számítógép kapcsolati adatait, az Ön által meglátogatott weblapjainkat, a látogatása napját és időtartamát, a használt böngésző és operációs rendszer típusára vonatkozó azonosító adatokat, valamint annak a honlapnak a címét, ahonnan felkeresnek minket. Ezen túlmenő személyes adatokat, mint például az Ön nevét, címét, telefonszámát vagy elektronikus levélcímét nem rögzítjük, amennyiben ezeket Ön nem bocsátotta önként rendelkezésünkre.

 

Személyes adatok hasznosítása és továbbadása

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat kizárólag a weblapok technikai adminisztrálására, valamint az Ön igényeinek és követelményeinek teljesítésére, tehát rendszerint az Önnel kötött szerződés ügyintézésére és teljesítésére vagy például egy kérdés megválaszolására, vagy pedig ipari tanulóknak fenntartott jelentkezési portálunkot leadott felvételi pályázatának ügyintézésére használjuk fel.

Az Ön személyes adatait harmadik személy felé nem továbbítjuk, harmadik személynek nem értékesítjük és más módon sem továbbítjuk, kivéve ha ez a szerződéses ügyintézéshez szükséges vagy amennyiben Ön ehhez kifejezetten hozzájárult. Amennyiben a teljesítéshez vagy egy megkeresés megválaszolásához az Ön személyes adatait külső szolgáltató felé kell továbbítani, akkor műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartását.

A SEISSENSCHMIDT GmbH ezen túlmenően kötelezi a külső szolgáltatót a vonatkozó törvényes adatvédelmi rendelkezések betartására, a személyes adatok bizalmas kezelésére és haladéktalan törlésére, amint azokra nincs további szükség.

 

Online jelentkezés

Az online jelentkezés keretében személyes adatait közli a SEISSENSCHMIDT GmbH vállalattal. Ezeket az adatvédelemre vonatkozó jogi rendelkezések figyelembe vételével tárolják egy szerveren.

Ezeket az adatokat a SEISSENSCHMIDT GmbH az Ön online leadott jelentkezésének értékelése érdekében rögzíti, dolgozza fel és hasznosítja. Az adatok harmadik félnek történő továbbítása kizárt.

A SEISSENSCHMIDT GmbH az Ön által az online jelentkezés keretében megadott adatokat a jelentkezési eljárás eredményétől függetlenül egy éves időtartamra tárolja.

 

Gyermekek személyes adatai

Mivel számunkra kiemelten fontos a gyermekek magánéletének védelme, ezért 14 év alatti személyek személyes adatait alapvetően nem rögzítjük, nem dolgozzuk fel és nem hasznosítjuk a törvényes képviselő kifejezett hozzájárulása nélkül. Ez alól kizárólag a gyakorlati foglalkozás képez kivételt. Amennyiben a gyermek nevelésére jogosult személyként tudomást szerez arról, hogy gyermeke személyes adatait továbbította felénk, akkor írásos megkeresés alapján betekinthet a gyermek által megadott információkba ill. követelheti ezek törlését.

 

Cookie-k használata

Honapjainkon cookie-kat rendszerint nem használunk. Kizárólag kivételes esetben használunk ún. „session cookie”-kat. Ezek olyan rövid szövegfájlok, amelyek az adatkapcsolat technikai irányításához adatokat tárolnak az Ön böngészőprogramjának memóriájában. Ezek az adatok nem személyhez köthetőek és legkésőbb a böngészőprogramjának bezárásával törlésre kerülnek. A cookie-k nem okoznak kárt a számítógépében és nem tartalmaznak vírusokat.

Amennyiben kivételes esetben személyes adatot is kellene tárolnunk egy cookie-ban, akkor előzetesen beszerezzük az Ön kifejezett hozzájárulását. Ezen kívül felhívjuk a figyelmet arra, hogy a böngészőprogramok rendszerint rendelkeznek a cookie-k kezelésére szolgáló funkciókkal.

 

Biztonság

A SEISSENSCHMIDT GmbH megtesz minden műszaki és szervezési biztonsági óvintézkedést annak érdekében, hogy megóvja az Ön személyes adatait az elvesztéstől és a rosszhiszemű használattól. Az Ön adatait ezért egy biztonságos, a nagyközönség számára nem hozzáférhető számítógépes munkakörnyezetben tároljuk. Amennyiben elektronikus levélben kívánja felvenni a kapcsolatot a SEISSENSCHMIDT GmbH-val, felhívjuk a figyelmet arra, hogy a továbbított információ bizalmas kezelése nem biztosított. Az elektronikus levelek tartalmába harmadik személy betekinthet. Ezért javasoljuk Önnek, hogy bizalmas információkat kizárólag postai úton juttasson el hozzánk.

 

A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Jogszabályi és/vagy szervezési okokból időről időre szükséges adatvédelmi nyilatkozatunk módosítása ill. megváltoztatása. Kérjük, hogy ebben a tekintetben adatvédelmi nyilatkozatunk mindenkor érvényes változatát szíveskedjen figyelembe venni.

 

Felvilágosítási jogok

A német szövetségi adatvédelmi törvény értelmében Ön jogosult a térítésmentes felvilágosításra az Ön tárolt adatairól, valamint jogosult ezen adatok helyesbítésére, letiltására vagy törlésére.

 

Elérhetőség

Amennyiben az Ön személyes adatainak rögzítésével, feldolgozásával vagy használatával kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írásban megkeresheti adatvédelmi megbízottunkat, aki rendelkezésére áll felvilágosítás nyújtására, panaszok kezelésére, adatok helyesbítésére, letiltására vagy törlésére, valamint adott hozzájárulások visszavonása ügyében.

 

Alexandra Nies

adatvédelmi megbízott

SEISSENSCHMIDT GmbH

Daimlerstraße 11

D-58840 Plettenberg

e-mail: datenschutz[at]seissenschmidt.com


________________________________________

2014. július változat